Cá Diếc Anh Đào

10.000

Hết hàng

  • Kích thước tối đa: 5 cm
  • Dung tích bể nuôi: 90 L
  • Điều kiện nước: 23 – 27 ° C
  • Thức ăn: mùn bã hữu cơ, rong, tảo, côn trùng nhỏ, giun và động vật phù du.