5 Bệnh Thường Gặp Ở Cá Dĩa & Cách Chữa Trị

Cá Dĩa Bồ Câu, giống như các loài cá cảnh khác, cũng có thể mắc ...

8 Bệnh Thường Gặp Ở Cá Bảy Màu Và Cách Điều Trị

Bệnh nấm ở Cá Bảy Màu Bệnh nấm ở Cá Bảy Màu là một trong ...