Bảy màu Rồng Đỏ (Cặp)

30.000

Còn hàng (3 sản phẩm)

___________________________

Hiện Shop có 2 hình thức cung cấp:

Bán lẻ: 1 con (20k)

Bán cặp: 2 con (30k)