Cá Kili Thiên Cung

100.000

Hết hàng

Nhiệt độ25-26°C
Độ pH6.0-7.5
Kích thước2-3cm.
Thức ăncác loại thức ăn sống hoặc đông lạnh như artemia, giun đất, daphnia và các loại côn trùng nhỏ.