Cá Hồng Kim Koi 3-4cm

20.000

Hết hàng

Nhiệt độ25-28°C
Độ pH7.0-8.2
Kích thước3-4cm.
Thức ănTrùn chỉ, cám viên, thức ăn đông lạnh, và trùn chỉ, thức ăn tươi..