Cá Chuột Mã Thiên

70.000

Còn hàng (43 sản phẩm)

  • Thức ăn: trùn huyết, trùn chỉ, sâu gạo, té luộc và cả thức ăn dạng viên.
  • Nhiệt Độ Nước:  25-28°C.
  • Độ pH: khoảng 6.0-7.5.
  • Nuôi chung: các loài cá chuột, cá chép, cá vàng..